Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman ns Vismen (WA89685417)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6560539
SWEREF99 TM Östlig: 453553

RT 90 2,5 gon V - X: 6563374
RT 90 2,5 gon V - Y: 1407506

WGS84 Latitud: 59.1814472965
WGS84 Longitud: 14.1872651254

ETRS-89 Latitud: 59.18144
ETRS-89 Longitud: 14.18726

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Vi15 Visman, uppströms Bäckhammar
SRK, Norra Vänern Påväxt Vi15 Visman, uppströms Bäckhammar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 1999 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 1999 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
Påväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Norra VänernPåväxt-kiselalger