Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Varnumsviken (WA29446026)
Stationen skapades: 2011-02-24 15:06 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570903
SWEREF99 TM Östlig: 445774

RT 90 2,5 gon V - X: 6573836
RT 90 2,5 gon V - Y: 1399850

WGS84 Latitud: 59,2735808618416
WGS84 Longitud: 14,0485945182677

ETRS-89 Latitud: 59.27358
ETRS-89 Longitud: 14.04857

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Växtplankton Kr30 Vålösundet, Picasso
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Kr30 Vålösundet, Picasso

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 5 gånger per år 2011 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton