Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Kattfjorden (WA29853066)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Hammarö - 1761
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577380
SWEREF99 TM Östlig: 409962

RT 90 2,5 gon V - X: 6580750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1364100

WGS84 Latitud: 59.3256227323
WGS84 Longitud: 13.4177672954

ETRS-89 Latitud: 59.32561
ETRS-89 Longitud: 13.41776

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Ka6 Kattfjorden, öster
SRK, Norra Vänern Provfiske Ka6 Kattfjorden, öster

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Provfiske Fisk   Var tredje år 1990 -
SRK, Norra Vänern Provfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tredje år 1990 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2002 -
SRK, Norra Vänern Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2002 -