Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman ns Vismen (WA89685417)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman ns Vismen (WA89685417)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6567096
SWEREF99 TM Östlig: 456757

RT 90 2,5 gon V - X: 6569895
RT 90 2,5 gon V - Y: 1410791

WGS84 Latitud: 59.2406654384
WGS84 Longitud: 14.2420260262

ETRS-89 Latitud: 59.24066
ETRS-89 Longitud: 14.24201

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Vi51 Visman, nedströms Björneborg
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Vi51 Visman, nedströms Björneborg

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA 1 gång per år 2003 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Löst organiskt kol 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 6 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2017 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernSärskilda förorenande ämnenKoppar