Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Välingesundet (WA50963884)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Välingesundet (WA50963884)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Välingesundet (WA50963884)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Välingesundet (WA50963884)
Stationen skapades: 2011-02-24 15:06 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6583528
SWEREF99 TM Östlig: 432351

RT 90 2,5 gon V - X: 6586629
RT 90 2,5 gon V - Y: 1386574

WGS84 Latitud: 59,3849981835202
WGS84 Longitud: 13,8091715697387

ETRS-89 Latitud: 59.38499
ETRS-89 Longitud: 13.80915

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Sä323 Välingesundet, bro vid järnväg
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Välingesundet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2011 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
Validerande undersökningar, Värmlands län Kiselalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve