Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Slöan/Tarmsälven (WA38029306)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Säffle - 1785
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2003
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6565411
SWEREF99 TM Östlig: 386998

RT 90 2,5 gon V - X: 6569053
RT 90 2,5 gon V - Y: 1340980

WGS84 Latitud: 59.2126775733
WGS84 Longitud: 13.0207124906

ETRS-89 Latitud: 59.21267
ETRS-89 Longitud: 13.02071

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ås512 Tarmsälvens mynning
SRK, Norra Vänern Påväxt Ås512 Tarmsälvens mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2009 2010
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2003 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernLjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernPåväxt-kiselalger