Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6558213
SWEREF99 TM Östlig: 453480

RT 90 2,5 gon V - X: 6561048
RT 90 2,5 gon V - Y: 1407405

WGS84 Latitud: 59.160553687
WGS84 Longitud: 14.1864867717

ETRS-89 Latitud: 59.16054
ETRS-89 Longitud: 14.18648

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Vi5 Visman, uppströms Bäckhammar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1996 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 -