Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Värmland - 17
Kommun
Karlstad - 1780
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6577637
SWEREF99 TM Östlig: 435940

RT 90 2,5 gon V - X: 6580692
RT 90 2,5 gon V - Y: 1390093

WGS84 Latitud: 59.332667719
WGS84 Longitud: 13.8740853763

ETRS-89 Latitud: 59.33266
ETRS-89 Longitud: 13.87407

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Växtplankton Kr80 Lunnerviken, väst
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Kr80 Lunnerviken, väst
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Kr80 Lunnerviken, väst
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Kr80 Lunnerviken, väst

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2003 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1990 -
SRK, Norra Vänern Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1990 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Järn annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen Mangan annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Näringsämnen TOC annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Oktylfenol annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tionde år 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1990 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Dioxiner annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1990 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest annat 1998 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Norra VänernBottenfauna
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
Växtplankton