Visman, nedströms Bäckhammar (före luftning)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE655953-140720
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Visman nedströms Sälsjöbäcken (WA50218267)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Visman
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556703
SWEREF99 TM Östlig: 453302

RT 90 2,5 gon V - X: 6559539
RT 90 2,5 gon V - Y: 1407209

WGS84 Latitud: 59.146970404
WGS84 Longitud: 14.1837032856

ETRS-89 Latitud: 59.14697
ETRS-89 Longitud: 14.18369

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Vi6 Visman, ns Bäckhammar (före luftning)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1996 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1996 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2017 -
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2017 -