Sorkan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658454-139681
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sorkan (WA95917157)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sorkan (WA95917157)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sorkan (WA95917157)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sorkan (WA95917157)
Stationen skapades: 2011-02-24 15:06 av Länsstyrelsen i Värmlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
2011
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6581568
SWEREF99 TM Östlig: 442607

RT 90 2,5 gon V - X: 6584544
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396810

WGS84 Latitud: 59,3689232391099
WGS84 Longitud: 13,9901869402925

ETRS-89 Latitud: 59.36892
ETRS-89 Longitud: 13.99018

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Kr40 Sorkan
SRK, Norra Vänern Påväxt Kr40 Sorkan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2011 2013
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Var tredje år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Var tredje år 2011 2017
SRK, Norra Vänern Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Var tredje år 2011 2017

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 2016
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 2016
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra VänernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra VänernNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger