Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vitsån (WA42453217)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vitsån (WA42453217)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vitsån (WA42453217)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vitsån (WA42453217)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553911
SWEREF99 TM Östlig: 680114

RT 90 2,5 gon V - X: 6554005
RT 90 2,5 gon V - Y: 1634050

WGS84 Latitud: 59,0863765040893
WGS84 Longitud: 18,1436371690424

ETRS-89 Latitud: 59.08637
ETRS-89 Longitud: 18.14363

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Vitsån, Fors ARV Bottenfauna i Vitsån RK-VDRG-HAN1 Vitsån, R5
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån RK-VDRG-HAN1 Vitsån, R5
RK, Vitsån, Fors ARV Kiselalger i Vitsån RK-VDRG-HAN1 Vitsån, R5
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB47 Vitsån, mynning
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag AB47 Vitsån, mynning
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten AB47 Vitsån, mynning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Vitsån, Fors ARV Bottenfauna i Vitsån Bottenfauna   Var tredje år 2010 -
RK, Vitsån, Fors ARV Bottenfauna i Vitsån Bottenfauna ASPT Var tredje år 2010 -
RK, Vitsån, Fors ARV Bottenfauna i Vitsån Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2010 -
RK, Vitsån, Fors ARV Bottenfauna i Vitsån Bottenfauna MISA Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2000 2012
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk   1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2000 -
RK, Vitsån, Fors ARV Kiselalger i Vitsån Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2012 -
RK, Vitsån, Fors ARV Kiselalger i Vitsån Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2012 -
RK, Vitsån, Fors ARV Kiselalger i Vitsån Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Näringsämnen   12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2017 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Försurning   12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Försurning pH 12 gånger per år 1987 -
RK, Vitsån, Fors ARV Vattenkemi i Vitsån Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1987 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Vitsån, Fors ARVBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Operativ övervakningRK, Vitsån, Fors ARVNäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenArsenik