Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rosenhill-Lilla Ström (WA18564279)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rosenhill-Lilla Ström (WA18564279)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rosenhill-Lilla Ström (WA18564279)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rosenhill-Lilla Ström (WA18564279)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-21 16:18 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:50 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6553897
SWEREF99 TM Östlig: 659504

RT 90 2,5 gon V - X: 6554240
RT 90 2,5 gon V - Y: 1613437

WGS84 Latitud: 59,0944624928677
WGS84 Longitud: 17,7844317106563

ETRS-89 Latitud: 59.09446
ETRS-89 Longitud: 17.78443

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Anderstorp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bensen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Antracen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Naftalen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)antracen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Etylbensen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Krysen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Xylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Toluen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pyren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2012 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad