Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kagghamraån (WA93042198)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kagghamraån (WA93042198)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kagghamraån (WA93042198)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kagghamraån (WA93042198)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Botkyrka - 0127
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6554408
SWEREF99 TM Östlig: 659660

RT 90 2,5 gon V - X: 6554750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1613600

WGS84 Latitud: 59.0989914852
WGS84 Longitud: 17.787531818

ETRS-89 Latitud: 59.09898
ETRS-89 Longitud: 17.78752

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Närsalthalter i vattendrag
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten AB22 Saxbroån (Kagghamraån), Lilla Ström
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB22 Saxbroån (Kagghamraån), Lilla Ström

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk   1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2008 2016
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2008 2016
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2008 2016
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2010 2016
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2010 2016
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2010 2016

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Närsalthalter i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 1988 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Närsalthalter i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1988 -
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendrag Närsalthalter i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
Påväxt-kiselalger
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendragNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
Påväxt-kiselalger
KÖ, Kagghamraåns sjöar och vattendragNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat