Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp (WA99008431)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp (WA99008431)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp (WA99008431)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp (WA99008431)
Stationen skapades: 2014-06-12 12:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Täljeån
Startår
2014
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6555591
SWEREF99 TM Östlig: 498100

RT 90 2,5 gon V - X: 6557885
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452010

WGS84 Latitud: 59,1395433987151
WGS84 Longitud: 14,9667901937375

ETRS-89 Latitud: 59.13954
ETRS-89 Longitud: 14.96679

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Täljeån vid Bo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve