Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sättraån-Skeppstaån (WA60676605)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sättraån-Skeppstaån (WA60676605)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sättraån-Skeppstaån (WA60676605)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sättraån-Skeppstaån (WA60676605)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:10 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Trosaån - SE63000
Åtgärdsområde
Trosaån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6557686
SWEREF99 TM Östlig: 623128

RT 90 2,5 gon V - X: 6558470
RT 90 2,5 gon V - Y: 1577100

WGS84 Latitud: 59.1405351149
WGS84 Longitud: 17.152151056

ETRS-89 Latitud: 59.14053
ETRS-89 Longitud: 17.15214

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D6 Blackstabro
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi AA28 Blacksta bro
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Sättraån-Skeppstaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1988 -
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2007 2012
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 -
SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Försurning   6 gånger per år 1988 -
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   1 gång per år 2007 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2009 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Trosaåns vattenvårdsförbund Vattenkemi Vattenfärg   6 gånger per år 1988 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger