Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandemar (WA36481724)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandemar (WA36481724)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandemar (WA36481724)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandemar (WA36481724)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-21 16:18 av Länsstyrelsen i Uppsala län, Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
Senast uppdaterad: 2021-04-07 14:18
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
 
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6559562
SWEREF99 TM Östlig: 693143

RT 90 2,5 gon V - X: 6559499
RT 90 2,5 gon V - Y: 1647150

WGS84 Latitud: 59,131333903266
WGS84 Longitud: 18,3755815086735

ETRS-89 Latitud: 59.13133
ETRS-89 Longitud: 18.37558

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sandemar K

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bensen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Antracen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Naftalen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)antracen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Etylbensen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Krysen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Xylen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Toluen   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pyren   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Var sjätte år 2012 -

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Brunn
Källa Ja Beslutad