Lillån33 elfiske

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656124-144723
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån mellan Logsjön och Svartån (WA96329868)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån mellan Logsjön och Svartån (WA96329868)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån mellan Logsjön och Svartån (WA96329868)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån mellan Logsjön och Svartån (WA96329868)
Stationen skapades: 2013-06-25 09:23 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lekeberg - 1814
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6558886
SWEREF99 TM Östlig: 493286

RT 90 2,5 gon V - X: 6561239
RT 90 2,5 gon V - Y: 1447234

WGS84 Latitud: 59,169086041728
WGS84 Longitud: 14,8825615348563

ETRS-89 Latitud: 59.16908
ETRS-89 Longitud: 14.88256

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA121033E Lillån33 elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Lillån33 elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillån33 elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2008 2008
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2008 2008