Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Måsnaren (WA87815265)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Måsnaren (WA87815265)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Måsnaren (WA87815265)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Måsnaren (WA87815265)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6562591
SWEREF99 TM Östlig: 646308

RT 90 2,5 gon V - X: 6563096
RT 90 2,5 gon V - Y: 1600344

WGS84 Latitud: 59,1772010392422
WGS84 Longitud: 17,5601687379785

ETRS-89 Latitud: 59.17719
ETRS-89 Longitud: 17.56016

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Måsnaren 2
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0122 Måsnaren
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar SLUAB0122 Måsnaren
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar SLUAB0122 Måsnaren
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar SLUAB0122 Måsnaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2013 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2009 2009
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2017 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2006 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Projekt, Förbättra MåsnarenLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarLjusförhållandenSiktdjup
Påväxt-kiselalger
Växtplankton