Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2019-01-31 13:06 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nykvarn - 0140
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6563350
SWEREF99 TM Östlig: 645602

RT 90 2,5 gon V - X: 6563863
RT 90 2,5 gon V - Y: 1599646

WGS84 Latitud: 59,1842484359942
WGS84 Longitud: 17,5483349581028

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Lilla Måsnaren, utlopp
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Lilla Måsnaren, utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande   5 gånger per år 2017 -
Projekt, Förbättra Måsnaren Vattenkemi i Stora och Lilla Måsnaren Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning pH 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2019 2019
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2019 2019