Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Södertäljeåsen-Södertälje (WA53873291)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Södertäljeåsen-Södertälje (WA53873291)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Södertäljeåsen-Södertälje (WA53873291)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Södertäljeåsen-Södertälje (WA53873291)
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Södertälje - 0181
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564107
SWEREF99 TM Östlig: 650527

RT 90 2,5 gon V - X: 6564560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1604582

WGS84 Latitud: 59,1893220433164
WGS84 Longitud: 17,6349517771569

ETRS-89 Latitud: 59.18932
ETRS-89 Longitud: 17.63495

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sydpoolen, badanläggning

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2012 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Var sjätte år 2013 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Var sjätte år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, grundvattenkemi, Stockholms länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial