Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Handen (WA88787860)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Handen (WA88787860)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Handen (WA88787860)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Handen (WA88787860)
Stationen skapades: 2015-01-12 13:50 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:19 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Tyresån - SE62000
Åtgärdsområde
Tyresån och Kalvfjärden
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564383
SWEREF99 TM Östlig: 679187

RT 90 2,5 gon V - X: 6564490
RT 90 2,5 gon V - Y: 1633250

WGS84 Latitud: 59,1806700318693
WGS84 Longitud: 18,1360666085093

ETRS-89 Latitud: 59.18067
ETRS-89 Longitud: 18.13606

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mellanbergskällan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi pH   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Alkalinitet   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Arsenik   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Klorid   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Sulfat   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalfosfor   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalkväve   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bensen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Antracen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Ammonium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Konduktivitet   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Järn   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalcium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Koppar   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Temperatur   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Zink   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-dikloretan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)pyrene   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Diklormetan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoranten   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Naftalen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Syrgas   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Totalaluminium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Magnesium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Mangan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Natrium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kalium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluor   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi PFAS 11   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrit   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Nitrat + nitrit   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fosfat   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi TOC   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Silver   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Strontium   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vattenfärg   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Uran   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Kisel   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Vanadin   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,1-Trikloretan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(b)fluoranten   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(g,h,i)perylen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(k)fluoranten   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Benso(a)antracen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Fluoren   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Indeno(1,2,3-cd)pyren   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Etylbensen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Krysen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Xylen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Toluen   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Pyren   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - enskilt ämne   Vart annat år 2007 -
RMÖ, grundvattenkemi, Stockholms län Grundvattenkemi Bekämpningsmedel - alla ämnen   Vart annat år 2007 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, grundvattenkemi, Stockholms länAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH
Syrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000