Frörum (Gusum)

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE656455-179913
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE646147-153908 (WA83939262)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE646147-153908 (WA83939262)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE646147-153908 (WA83939262)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE646147-153908 (WA83939262)
Stationen skapades: 2015-01-13 09:54 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Östergötland - 05
Kommun
Valdemarsvik - 0563
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Söderköpingsån - SE68000
Åtgärdsområde
Startår
2011
Slutår
2011

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 LST026 Frörum (Gusum)
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi LST026 Frörum (Gusum)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi pH   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 pH   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alkalinitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alkalinitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Arsenik   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Arsenik   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klorid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Konduktivitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klorid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Konduktivitet   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Atrazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diuron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Isoproturon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Ammonium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Sulfat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Atrazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bensen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-dikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diuron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Isoproturon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bly och blyföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Ammonium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Sulfat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bensen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-dikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bly och blyföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bentazon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cyanazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Diklorprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Dimetoat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Glyfosat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kloridazon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi MCPA   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metamitron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metribuzin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Simazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nickel och nickelföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Simazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Triklormetan (kloroform)   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Krom   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Zink   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Koppar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bentazon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cyanazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Diklorprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Dimetoat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Glyfosat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kloridazon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 MCPA   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metamitron   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metribuzin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Triklormetan (kloroform)   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Krom   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Zink   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Koppar   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,1,2-Trikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Totalaluminium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Alifater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Aromater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi BAM   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Bitertanol   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalcium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Cis-1,2-dikloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Klopyralid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kobolt   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etofumesat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Etylbensen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Järn   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fenoxaprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Fluroxipyr   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Hexazinon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Kalium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metazaklor   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Metsulfuronmetyl   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Magnesium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Mangan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Natrium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Nitrat + nitrit   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Terbutylazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Tifensulfuronmetyl   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Toluen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Vanadin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Xylen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Syrgas   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metsulfuronmetyl   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Tifensulfuronmetyl   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Syrgas   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalcium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kobolt   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Järn   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Vanadin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Kalium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Natrium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Mangan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Magnesium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Nitrat + nitrit   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Totalaluminium   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Alifater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4-Diklorfenoxiättiksyra   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 BAM   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Bitertanol   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etofumesat   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fenoxaprop   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Fluroxipyr   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Klopyralid   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Terbutylazin   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Hexazinon   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Metazaklor   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 2,4,5-Triklorfenoxiättiksyra   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Toluen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Etylbensen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Xylen   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Aromater   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,1,2-Trikloretan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 Cis-1,2-dikloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi Trikloreten och Tetrakloreten   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi VER Undersökning, grundvattenkemi 1,2-diklorpropan   En gång 2011 2011
VER, Östergötland, grundvattenkemi Undersökning, grundvattenkemi_2 1,2-diklorpropan   En gång 2011 2011

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial