Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Råcksta å (WA91342949)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Råcksta å (WA91342949)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Råcksta å (WA91342949)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Råcksta å (WA91342949)
Stationen skapades: 2011-05-19 15:39 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:59 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569322
SWEREF99 TM Östlig: 623887

RT 90 2,5 gon V - X: 6570100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1578000

WGS84 Latitud: 59,244741056294
WGS84 Longitud: 17,1720289392321

ETRS-89 Latitud: 59.24473
ETRS-89 Longitud: 17.17202

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger D9 Råckstaåns utlopp
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Råcksta å
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Råcksta å

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2007 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Metaller i Råckstaåns utlopp Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1998 2011
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2007 2012

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2009 -
RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningRMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands länPåväxt-kiselalger