Råckstaån, Stora Sundby

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657026-157651
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Råcksta å (WA91342949)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Råcksta å (WA91342949)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Råcksta å (WA91342949)
Stationen skapades: 2015-02-13 15:21 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569473
SWEREF99 TM Östlig: 622398

RT 90 2,5 gon V - X: 6570269
RT 90 2,5 gon V - Y: 1576513

WGS84 Latitud: 59,246528495503
WGS84 Longitud: 17,1460386169731

ETRS-89 Latitud: 59.24652
ETRS-89 Longitud: 17.14602

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Råckstaån Råckstaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2007 2007