Storhjälmaren Frostberget

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657149-151211
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Hjälmaren-Storhjälmaren (WA23740819)
Stationen skapades: 2019-01-08 14:26 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2018
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569910
SWEREF99 TM Östlig: 558005

RT 90 2,5 gon V - X: 6571485
RT 90 2,5 gon V - Y: 1512109

WGS84 Latitud: 59,2641683970513
WGS84 Longitud: 16,0174669498092

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Storhjälmaren Frostberget

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium En gång 2018 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium En gång 2018 2018