Sörby-Gräve

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657159-145785
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån (WA48078367)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån (WA48078367)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån (WA48078367)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tysslingekanal mellan Tysslingen och Svartån (WA48078367)
Stationen skapades: 2013-12-30 15:35 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2013
Slutår
2014
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569354
SWEREF99 TM Östlig: 503766

RT 90 2,5 gon V - X: 6571585
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457845

WGS84 Latitud: 59.2631330547828
WGS84 Longitud: 15.0660595793634

ETRS-89 Latitud: 59.26312
ETRS-89 Longitud: 15.06605

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Sörby-Gräve

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2013 2014
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2013 2014