Svartån-Snavlunda

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657168-146148
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svartån från Lindbacka till Hjälmaren (WA70693410)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569488
SWEREF99 TM Östlig: 507395

RT 90 2,5 gon V - X: 6571675
RT 90 2,5 gon V - Y: 1461477

WGS84 Latitud: 59.264287504834
WGS84 Longitud: 15.1297174850954

ETRS-89 Latitud: 59.26428
ETRS-89 Longitud: 15.12971

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län Miljögifter i ytvattentäkter Skråmsta Svartån-Snavlunda
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Svartån-Snavlunda

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2007 2009
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län Miljögifter i ytvattentäkter Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 2009
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2007 2009
RMÖ, Miljögifter i ytvattentäkter, Örebro län Miljögifter i ytvattentäkter Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 2009