Nyängsbäcken

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657210-141956
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nyängsbäcken med inlopp i Västersjön (WA68289171)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:33 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2008
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569409
SWEREF99 TM Östlig: 465492

RT 90 2,5 gon V - X: 6572103
RT 90 2,5 gon V - Y: 1419558

WGS84 Latitud: 59,262235412425
WGS84 Longitud: 14,3947663992449

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Nyängsbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Nyängsbäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Nyängsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2015 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2008 2011

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2009 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen annat 2009 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat
Operativ övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenFosfat