Orsbäck

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657214-141893
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2017-10-20 14:03 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-25 08:45
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2017
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6569441
SWEREF99 TM Östlig: 464862

RT 90 2,5 gon V - X: 6572143
RT 90 2,5 gon V - Y: 1418928

WGS84 Latitud: 59,2624741621658
WGS84 Longitud: 14,3837095641944

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Orsbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2017 2018