Lännaån

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657253-156706
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stämån-Lännaån (WA75931760)
Stationen skapades: 2015-02-19 11:16 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
2008
Slutår
2012
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571619
SWEREF99 TM Östlig: 612921

RT 90 2,5 gon V - X: 6572530
RT 90 2,5 gon V - Y: 1567060

WGS84 Latitud: 59,2684200883852
WGS84 Longitud: 16,9811174348691

ETRS-89 Latitud: 59.26841
ETRS-89 Longitud: 16.98110

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Stämån-Lännaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2008 2012
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2008 2012