Tysslingen2410 utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657290-145666
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tysslingen (WA77094288)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tysslingen (WA77094288)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tysslingen (WA77094288)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tysslingen (WA77094288)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:07 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570657
SWEREF99 TM Östlig: 502569

RT 90 2,5 gon V - X: 6572903
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456664

WGS84 Latitud: 59.274844
WGS84 Longitud: 15.045091

ETRS-89 Latitud: 59.27483
ETRS-89 Longitud: 15.04507

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Tysslingen2410 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   annat 2007 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2007 2008