Västersjön40 mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657324-141950
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västersjön (WA43683430)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västersjön (WA43683430)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västersjön (WA43683430)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västersjön (WA43683430)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Degerfors - 1862
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
2017
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6570549
SWEREF99 TM Östlig: 465419

RT 90 2,5 gon V - X: 6573244
RT 90 2,5 gon V - Y: 1419498

WGS84 Latitud: 59,2724632254103
WGS84 Longitud: 14,3932907828703

ETRS-89 Latitud: 59.27246
ETRS-89 Longitud: 14.39328

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Västersjön40 mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Västersjön40 mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2017 2017

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tionde år 2007 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var tionde år 2007 2017