Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lillån från Lången (WA85820950)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lillån från Lången (WA85820950)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lillån från Lången (WA85820950)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lillån från Lången (WA85820950)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6571285
SWEREF99 TM Östlig: 513147

RT 90 2,5 gon V - X: 6573403
RT 90 2,5 gon V - Y: 1467253

WGS84 Latitud: 59.280285
WGS84 Longitud: 15.230722

ETRS-89 Latitud: 59.28028
ETRS-89 Longitud: 15.23071

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Lillån från Lången
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Lillån från Lången
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Lillån från Lången
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag 2740 Lillån från Lången
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag 2740 Lillån från Lången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Vart annat år 2008 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Vart annat år 2008 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2009 2013
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2016 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2009 2015
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2009 2015
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2016 -
SRK, Eskilstunaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 2016 2018
SRK, Eskilstunaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, EskilstunaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve