SO Jonagården

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657557-145612
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2013-12-30 15:35 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:57 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2013
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6573314
SWEREF99 TM Östlig: 501992

RT 90 2,5 gon V - X: 6575568
RT 90 2,5 gon V - Y: 1456119

WGS84 Latitud: 59.2987081021781
WGS84 Longitud: 15.034992839995

ETRS-89 Latitud: 59.29870
ETRS-89 Longitud: 15.03497

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Tysslingen1 SO Jonagården

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2016 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2016 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2016 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2016 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2013 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2013 2018