Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Valån mellan Våtsjön och Möckeln (WA74940636)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Valån mellan Våtsjön och Möckeln (WA74940636)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Valån mellan Våtsjön och Möckeln (WA74940636)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Valån mellan Våtsjön och Möckeln (WA74940636)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2018-02-13 16:37 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6574765
SWEREF99 TM Östlig: 476345

RT 90 2,5 gon V - X: 6577330
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430480

WGS84 Latitud: 59,3110805538593
WGS84 Longitud: 14,5845277540793

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Valån
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Valån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2013 2013

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   annat 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2007 2007

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk