Imälven utlo

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE657855-143072
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven (WA99248728)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven (WA99248728)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven (WA99248728)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven (WA99248728)
Stationen skapades: 2014-06-12 12:56 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Karlskoga - 1883
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Gullspångsälven
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6575988
SWEREF99 TM Östlig: 476571

RT 90 2,5 gon V - X: 6578550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430720

WGS84 Latitud: 59,3220689198934
WGS84 Longitud: 14,5883490064379

ETRS-89 Latitud: 59.32207
ETRS-89 Longitud: 14.58834

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Imälven utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2007 2007