Blackstaån elfiske

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658187-145777
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Blackstaån (WA70528702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Blackstaån (WA70528702)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Blackstaån (WA70528702)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Blackstaån (WA70528702)
Stationen skapades: 2013-06-25 09:22 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2009
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579637
SWEREF99 TM Östlig: 503563

RT 90 2,5 gon V - X: 6581874
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457766

WGS84 Latitud: 59,3554738440377
WGS84 Longitud: 15,0626637578932

ETRS-89 Latitud: 59.35547
ETRS-89 Longitud: 15.06266

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA121004EL Blackstaån elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Blackstaån elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2009 2009
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2009 2009