Blackstaån uppstr Blacksta

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE658190-145776
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Blackstaån (WA70528702)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Blackstaån (WA70528702)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Blackstaån (WA70528702)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Blackstaån (WA70528702)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:13 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
2007
Slutår
2009
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6579667
SWEREF99 TM Östlig: 503558

RT 90 2,5 gon V - X: 6581904
RT 90 2,5 gon V - Y: 1457762

WGS84 Latitud: 59.3557463516869
WGS84 Longitud: 15.0625850104438

ETRS-89 Latitud: 59.35574
ETRS-89 Longitud: 15.06257

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Blackstaån uppstr Blacksta
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Blackstaån uppstr Blacksta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2007

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 2009 2009
RMÖ, Växtskyddsmedelsrester i vattendrag, Örebro län Växtskyddsmedelsrester i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2009 2009