Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (SE658812-144940)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585330
SWEREF99 TM Östlig: 496930

RT 90 2,5 gon V - X: 6587650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1451200

WGS84 Latitud: 59,4066104583467
WGS84 Longitud: 14,9459299679682

ETRS-89 Latitud: 59.40660
ETRS-89 Longitud: 14.94592

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp114 Bondabrobäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bondabrobäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Bondabrobäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bondabrobäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1997 2008
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2004 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2004 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
RMÖ, Provfiske, Örebro länFisk