Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (SE658812-144940)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån (WA34774353)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fagerbobäcken (WA19009829)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-11-28 17:17 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587201
SWEREF99 TM Östlig: 494558

RT 90 2,5 gon V - X: 6589550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1448850

WGS84 Latitud: 59.423384
WGS84 Longitud: 14.904106

ETRS-89 Latitud: 59.42337
ETRS-89 Longitud: 14.90409

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 65905571448740 Fagerbobäcken
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp313 Fagerbobäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fagerbobäcken
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Fagerbobäcken
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Fagerbobäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2009 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2009 2009
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 1998 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 1998 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 1998 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 1998 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 1998 -
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2009 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2009 -