Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-04-19 10:24 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587828
SWEREF99 TM Östlig: 533018

RT 90 2,5 gon V - X: 6589710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487330

WGS84 Latitud: 59,4277484350938
WGS84 Longitud: 15,5819415202492

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1976 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2016 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Hydrologisk regim vattendrag
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Påväxt-kiselalger
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger