Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ässingån mellan Lillån och Arbogaån (WA12693912)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-04-19 10:24 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1976
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587828
SWEREF99 TM Östlig: 533018

RT 90 2,5 gon V - X: 6589710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1487330

WGS84 Latitud: 59,4277484350938
WGS84 Longitud: 15,5819415202492

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6075 Ässingsån, Fellingsbro

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Hydrologisk regim vattendrag   Fler än 20 gånger per år 1976 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1993 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2014 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1992 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2008 2008
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2016 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
SRK, Arbogaån Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
Hydrologisk regim vattendrag
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger