Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån mellan Väringen och Sverkestaån (WA23502119)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:42 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6587640
SWEREF99 TM Östlig: 526602

RT 90 2,5 gon V - X: 6589600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1480909

WGS84 Latitud: 59,4265151311158
WGS84 Longitud: 15,4688412442917

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Väringens utflöde
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag 6085 Väringens utflöde
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6085 Väringens utflöde
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6085 Väringens utflöde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   annat 1992 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Vart annat år 2010 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Vart annat år 2010 -
SRK, Arbogaån Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Vart annat år 2010 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2010 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1992 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1992 1996
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1993 -
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1992 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1994 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1996 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1996 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, ArbogaånNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve