Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Hjälmare kanal (SE658847-151208)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån (WA32456301)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån (WA32456301)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Arbogaån: mellan Galten/Mälaren och mynningen till Lillån (WA32456301)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-05-20 15:29 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västmanland - 19
Kommun
Kungsör - 1960
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Galten-närområde
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588172
SWEREF99 TM Östlig: 562275

RT 90 2,5 gon V - X: 6589699
RT 90 2,5 gon V - Y: 1516600

WGS84 Latitud: 59,4275218659161
WGS84 Longitud: 16,0976114371899

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag 6097 Arbogaåns mynning, Kungsör
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag 6097 Arbogaåns mynning, Kungsör
Screeningundersökning av pesticidförekomst 2007 Prioriterade ämnen i vatten Arbogaån
Screeningundersökning av pesticidförekomst 2007 Särskilda förorenande ämnen i vatten Arbogaån
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Prioriterade ämnen i vatten Arbogaåns mynning (Kungsör)
Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland Särskilda förorenande ämnen i vatten Arbogaåns mynning (Kungsör)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink annat 2000 2014
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   annat 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1997 2015
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2011 2012
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium annat 2000 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2010 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2010 2012
SRK, Arbogaån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ArbogaånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur