Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Rammsjön (WA80720317)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rammsjön (WA80720317)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rammsjön (WA80720317)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rammsjön (WA80720317)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:05 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Örebro - 1880
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6588938
SWEREF99 TM Östlig: 501655

RT 90 2,5 gon V - X: 6591202
RT 90 2,5 gon V - Y: 1455971

WGS84 Latitud: 59.439018
WGS84 Longitud: 15.029193

ETRS-89 Latitud: 59.43900
ETRS-89 Longitud: 15.02917

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Rammsjön mitt
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Rammsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2014 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Var sjätte år 2014 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve