Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kafjärdsgraven (WA33169792)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kafjärdsgraven (WA33169792)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kafjärdsgraven (WA33169792)
Stationen skapades: 2015-02-09 13:02 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2016-12-28 12:56 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Eskilstuna - 0484
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Blacken-Närområde
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590234
SWEREF99 TM Östlig: 592680

RT 90 2,5 gon V - X: 6591393
RT 90 2,5 gon V - Y: 1547038

WGS84 Latitud: 59,4404294250721
WGS84 Longitud: 16,63418753922

ETRS-89 Latitud: 59.44047
ETRS-89 Longitud: 16.63385

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter Undersökning av PFAS i vatten Ramsund Kafjärdsgraven
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Ramsund Kafjärdsgraven

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Atrazin 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diuron 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon 2 gånger per år 2007 2007
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol Tre gånger 2015 2015
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Diklorvos Tre gånger 2015 2015
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Kinoxifen Tre gånger 2015 2015
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Bifenox Tre gånger 2015 2015
VER, Södermanlands län, Miljögifter VER, Bekämpningsmedel i vattendrag Prioriterade ämnen Aklonifen Tre gånger 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenDiklorvos
Prioriterade ämnenKinoxifen
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningVER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenAklonifen
Prioriterade ämnenBifenox
Prioriterade ämnenCybutryn/Irgarol
Prioriterade ämnenKinoxifen