Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mogruvälven mellan Venaån och Vikern (WA23984282)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mogruvälven mellan Venaån och Vikern (WA23984282)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mogruvälven mellan Venaån och Vikern (WA23984282)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mogruvälven mellan Venaån och Vikern (WA23984282)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:15 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590963
SWEREF99 TM Östlig: 491563

RT 90 2,5 gon V - X: 6593350
RT 90 2,5 gon V - Y: 1445900

WGS84 Latitud: 59,4571125392522
WGS84 Longitud: 14,8511703012622

ETRS-89 Latitud: 59.45711
ETRS-89 Longitud: 14.85117

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län 65926511445354 Venaån
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag 18STA122317EF Venaån elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Venaån elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Venaån elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Venaån elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2007 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2007 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2007 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2007 2010
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2007 2010
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   Var sjätte år 1987 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna   Var sjätte år 1987 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, utbredning Var sjätte år 1987 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, täthet Var sjätte år 1987 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, rekrytering Var sjätte år 1987 -
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor Statusbedömning och övervakning av stormusslor, Örebro län Bottenfauna Stormusslor, storlek Var sjätte år 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2006 2010
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2006 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Provfiske, Örebro länFisk
GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna
Operativ övervakningGRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslorBottenfauna