Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Väsby - 0114
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Skarven-Närområde
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597859
SWEREF99 TM Östlig: 668461

RT 90 2,5 gon V - X: 6598102
RT 90 2,5 gon V - Y: 1622929

WGS84 Latitud: 59,4852830171449
WGS84 Longitud: 17,9748073465987

ETRS-89 Latitud: 59.48527
ETRS-89 Longitud: 17.97479

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU4 Hagbyån
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag KMÖ-VDRG-OXU4 Hagbyån
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp 5773 Oxundaån-Hagbyån
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB50 Oxundaån-Hagbyån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 2000 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2010 2011
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 2011
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
KÖ, Oxunda vattensamverkan Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Temperaturförhållande   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Försurning   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Försurning pH 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Försurning Sulfat 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2017 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - Norrviken Vattenkemi i Hagbyån och Norrvikens utlopp Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2017 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Oxunda vattensamverkanBottenfauna
Påväxt-kiselalger
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - NorrvikenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningProjekt, Life IP Rich Waters -Action C13 - NorrvikenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak