Österhammarsjön mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE659949-148457
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Finnåkerssjön (WA45039249)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ässingån mellan Finnåkerssjön och Lillån (WA95811356)
Stationen skapades: 2011-02-08 16:47 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2017-10-20 14:29 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Lindesberg - 1885
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6597572
SWEREF99 TM Östlig: 530144

RT 90 2,5 gon V - X: 6599493
RT 90 2,5 gon V - Y: 1484574

WGS84 Latitud: 59.515466
WGS84 Longitud: 15.532673

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Österhammarsjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   1 gång per år 2007 2007