Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Knäppabäcken (WA53421148)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Knäppabäcken (WA53421148)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Knäppabäcken (WA53421148)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Knäppabäcken (WA53421148)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:13 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598129
SWEREF99 TM Östlig: 490577

RT 90 2,5 gon V - X: 6600530
RT 90 2,5 gon V - Y: 1445000

WGS84 Latitud: 59,5214417348444
WGS84 Longitud: 14,833460671655

ETRS-89 Latitud: 59.52144
ETRS-89 Longitud: 14.83346

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Pp138 Knäppabäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Knäppabäcken elfiske
RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Knäppabäcken elfiske
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Knäppabäcken elfiske

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   annat 1994 2008
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var femte år 1994 2008
RMÖ, Provfiske, Örebro län Elfiske i vattendrag Fisk   annat 1987 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   Var sjätte år 2003 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet Var sjätte år 2003 -