Åsbosjön norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE660101-145420
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åsbosjön (WA88473850)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åsbosjön (WA88473850)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åsbosjön (WA88473850)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åsbosjön (WA88473850)
Stationen skapades: 2013-12-18 13:55 av Länsstyrelsen i Örebro län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:56 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Nora - 1884
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Dyltaån
Startår
2007
Slutår
2007
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6598720
SWEREF99 TM Östlig: 499768

RT 90 2,5 gon V - X: 6601009
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454201

WGS84 Latitud: 59,5268511123809
WGS84 Longitud: 14,9958969672469

ETRS-89 Latitud: 59.52685
ETRS-89 Longitud: 14.99589

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Åsbosjön norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2007 2007
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   En gång 2007 2007